Partner Logo
Deutsche Sprache
Englisch language
Język czeski
slovenčina
Język polski
Limba romana
Lietuviškai

Podpora využívania výmladkového lesa s KRD v systémoch CZT v strednej a východnej Európe

 

Podporené Komisiou EÚ, konzorcium medzinárodného projektu BIO-TEPLO urýchľujúce implementáciu výmladkového lesa s KRD v strednej a východnej Európe. Projektový zámer je využitie produkcie drevných štiepok na plantážach výmladkových lesov s KRD ako palivo pre spoluspaľovanie v systémoch CZT.

Login

Zabudli ste vaše heslo?